Zarejestruj się | Zapomniałem hasła
Dziś jest: 17 czerwca 2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Porady prawne

W tym dziale znajdziesz najistotniejsze aspekty prawne, które każdy z nas powinien znać.

Kara porządkowa i rozwiązanie umowy za ten sam czyn

Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

Zgodnie z art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Nadto, w § 2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie...

Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2021, godz: 13:36:56
Poprzednie

Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji z związkiem zawodowym?

Regulamin pracy to wewnętrzny akt prawny obowiązujący u danego pracodawcy, ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określający prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy związane z procesem pracy. Regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, wprowadzenie regulaminu pracy zależy od jego swobodnej decyzji, chyba że z wnioskiem o ustanowienie regulaminu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika

Nabycie praw emerytalnych nie oznacza automatycznego ustania stosunku pracy z pracownikiem. Po pierwsze, pracownik może wyrazić chęć kontynuowania pracy ze swoim pracodawcą, gdyż to od niego zależy decyzja co do dalszej pracy zawodowej. W tym przypadku nic się dla niego nie zmienia, gdyż nadal otrzymuje wynagrodzenie i zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze. 

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dokonanie przedmiotowego rozwiązania umowy może nastąpić w dwóch przypadkach.

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

W ramach wykonywanych przez pracownika obowiązków służbowych pracodawca może powierzyć mu mienie w postaci m.in. pieniędzy, narzędzi, telefonu, laptopa czy samochodu służbowego. Jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w przedmiotowym mieniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ewentualna szkoda w powierzonym mieniu powinna zostać pokryta przez osobę zatrudnioną w pełnej wysokości.

 
 
starsze »
1/13
AktualnościDziałalność KomisjiArtykułyPorady prawneGaleriaMultimediaUbezpieczeniaPrzydatne adresyDokumentySkład komisjiAnkietyKontakt
copyright © 2024
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Krosno Glass S.A.